ฝ่ายบริหารทั่วไป
งานธุรการ
งานพัสดุ
งานยานพาหนะ
งานความปลอดภัย
งานการเจ้าหน้าที่
   
สถิติ
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สสจ.ยะลา
สำนักงานประกันสังคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปหนังสือเข้า MB
 
 
 
 
 
 
   
งานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลรามัน 207 หมู่ที่ 1 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทร.0 7329 5098, 0 7329 5023 โทรสาร. 0 7329 5499