ภาพกิจกรรม ปี2556
ไตรมาสที่ 1
         

กลับหน้าหลัก

อบรมฟื้นฟูอัคคีภัยในโรงพยาบาล รุ่นที่ 1 วันที่ 15 พ.ค. 56

ประชุมเรื่องการบริหารคลังเวชภัณฑ์ รพ.สต. เครือข่าย อ.รามัน
ณ ศูนย์ cockpit รพ.รามัน วันที่ 14 พ.ค. 56

รพ.รามัน จัดทำบุญโรงพยาบาลเนื่องในโอกาสเปิดใช้งานตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินหลังใหม่
ณ ห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุ รพ.รามัน วันที 9 พ.ค. 56

การประชุมเจ้าหน้าที่ รพ. 100% ณ ห้องประชุมวระพินิจ รพ.รามัน วันที่ 8 พ.ค. 56

การประชุมพยาบาล 100% ณ ห้องประชุมเล็ก วันที่ 8 พ.ค. 56

ประชุมทีม RM ของหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 5 ส วันที่ 3 พ.ค. 56

จนท.รพ.รามัน ร่วมกันอวยพรผู้อำนวยการเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ รพ.รามัน วันที่ 3 พ.ค. 56

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อน ณ วัดสุนทรประชาราม อ.รามัน วันที่ 3 พ.ค. 56

วิชาการเรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยา ทำอย่างไรให้ได้ผล
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 2 พ.ค. 56

เสวนานมแม่ ณ ห้องคลอด รพ.รามัน 2 พ.ค. 56

ประชุม CEO ติดตามหนี้ รพ.รามัน ณ ห้องประชุม 5ส รพ.รามัน วันที่ 2 พ.ค. 56

การประชุมการสมัคร ontop ณ ห้องประชุม 5ส รพ.รามัน วันที่ 18 เม.ย. 56

วิชาการเรื่องการ CPR ในเด็ก รุ่นที่ 2 โดย นพ.ฮัมซาห์ ขาเดร์
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 18 เม.ย.56

วิชาการเรื่องการ CPR ในเด็ก รุ่นที่ 1 โดย นพ.ฮัมซาห์ ขาเดร์
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 17 เม.ย.56

รณรงค์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทสกาลสงกรานต์
ณ ตลาดอำเภอรามัน วันที่ 11 เม.ย. 56

การประชุมผู้รับผิดชอบ RM ณ ห้องประชุม 5ส วันที่ 8 เม.ย. 56

การประชุมทันตสาธารณสุขครั้งท ี่3 ณ ห้องประชุมเล็ก วันที่ 5 เม.ย. 56

ประชุม จนท. ผู้เกี่ยวข้องระบบรีเฟอร์ ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 5 เม.ย. 56

วิชาการเรื่อง ซะกาต เงินเดือน ตากหลักการ สู่หลักการปฏิบัติ
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 4 เม.ย. 56


คณะเยี่ยมสำรวจและประเมินศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน
ณ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 28 มี.ค. 56

ร่วมด้วยช่วยกัน รณรงค์กิจกรรม 5 ส ประจำเดือนมีนาคม 56
บริเวณทางเชื่อมหน้าศาลาละหมาด รพ.รามัน วันที่ 20 มี.ค. 56

แลกเปลี่ยนความรู้งานชันสูตร ณ งานชันสูตร รพ.รามัน วันที่ 18 มี.ค. 56

คณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
ณ ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รพ.รามัน วันที่ 18 มี.ค. 56


จนท.รพ.รามัน เข้าร่วมการประชุม HA Forum ครั้งที่ 14
ณ ศูนย์ประชุมอิมแพคอารีน่าทองเมืองธานี กรุงเทพ วันที่ 12-15 มี.ค. 56

ประชุมคณะอนุกรรมการ PCF ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 8 มี.ค.56

ประชุมวิชาการเรื่องการยื่นแบบ ภงด. 90,91 ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 7 มี.ค. 56

ประชุมระบบส่งต่อผู้ป่วย ณ ห้อง cockpit รพ.รามัน วันที่ 1 มี.ค. 56

ประชุมพยาบาลวิชาชีพประจำ รพสต. ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 1 มี.ค. 56

ประชุมวิชาการเรื่องการแยกประเภทผู้ป่วยและการคิด Productivity รุ่น2
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 28 ก.พ. 56

ออกหน่วยแพทย ์พอสว ณ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ อ.รามัน วันที่ 21 ก.พ. 56

ประเมินวิศวกรรมความปลอดภัย โดยศูนย์วิศวกรรมสงขลา วันที่ 21 ก.พ. 56

รวมด้วยช่วยกันรณรงค์กิจกรรม 5ส ประจำเดือน ก.พ. 56
บริเวณาทางเชื่อม ทางลาด รพ.รามัน วันที่ 20 ก.พ. 56

รณรงค์หยอดโปลิโอ วันที่ 20 ก.พ. 56


Happy new year & thank you party 2013
ณ ห้องประชุมวระพินิจ รพ.รามัน วันที่ 15 ก.พ. 56
ดูภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

รพ.รามัน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการทอดผ้าป่าช่วยเหลือวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ณ วัดสุนทรประชาราม ต.โกตาบารู อ.รามัน
วันที่ 12 ก.พ. 56

ประชุมยุทธศาสตร์จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุม 5ส รพ.รามัน วันที่ 8 ก.พ. 56

ประชุมทีม NUR Raman ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 8 ก.พ. 56

งานเลี้ยงฝ่ายการพยาบาล ณ ห้องประชุมวระพินิจ รพ.รามัน วันที่ 8 ก.พ. 56

ประชุมวาระ MORNING BRIEFT หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 6 ก.พ. 56

อบรมเชิงปฏิบัติการพี้นที่ร่วม 5ส ปี 2556
ณ ห้องประชุมวระพินิจ รพ.รามัน วันที่ 1 ก.พ. 56

นส.หัสมะ มาสากา นักกายภาพบำบัด เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแผนชุมชน
ประจำปีงบประมาณ 2556 รุ่น 1 ณ หอประชุมอำเภอรามัน วันที่ 29 ม.ค. 56

จนท.รพ.รามัน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน วันที่ 29 ม.ค. 56

ประชุมระบบ Refer Link ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 29 ม.ค. 56

วิชาการเรื่องระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรม โดยคุณอุมาภรณ์ นาเซ
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 24 ม.ค. 56

รณรงค์หยอดวัคซีนโปลิโอ ประจำปี 2556 ณ รพ.รามัน วันที่ 23 ม.ค. 56

หน่วยงานแพทย์แผนไทย ได้ร่วมออกบูทแผนไทย
ณ รพศ.ยะลา วันที่ 23 ม.ค. 56

ประชุมคณะอนุกรรมการ HRD ณ ห้องศูนย์คุณภาพ รพ.รามัน วันที่ 23 ม.ค. 56

ประชุมคณะอนุกรรมการ IM ณ ศูนย์ cockpit รพ.รามัน วันที่ 23 ม.ค. 56


ต้อนรับคณะกรรมการผู้บริหารและทีมประสานงานโครงการเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
รพ.รามัน วันที่ 22 ม.ค. 56

รพ.รามัน จัดประชุมเจ้าหน้าที่ 100% ณ ห้องประชุมวระพินิจ รพ.รามัน วันที่ 16 ม.ค. 56


จนท.รพ.รามัน ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมต้อนรับ นายมนัส โนนุช กรรมการและ ผอ.สำนักนโยบาย
และแผนมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ เป็นผู้แทนในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนพรรณวดี
นำสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบความเดือนร้อนจากอุทุกภัย
ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน วันที่ 10 ม.ค. 55

ประชุมทันตสาธารณสุขเรื่องแนวทางการดำเนินงานปี 2556
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 11 ม.ค. 55


จนท.รพ.รามันได้เข้าร่วม กิจกรรมวันเด็ก ณ รร.บ้านรามัน
วันที่ 10 ม.ค. 56

วิชาการเรื่อง การละหมาดในผู้ป่วย โดยอ.อาลาวี สะนอ
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 10 ม.ค.56

เครือข่ายอำเภอรามัน จัดงานเลี้ยงขอบคุณ นักกีฬา กองเชียร์ และขบวนพาเหรด
ณ ห้องประชุมวระพินิจ รพ.รามัน วันที่ 8 ม.ค. 56
 
          ภาพกิจกรรมปี 2555 ไดรมาสที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม)          
          ภาพกิจกรรมปี 2555 ไดรมาสที่ 3 (กรกฏาคม - กันยายน)          
          ภาพกิจกรรมปี 2555 ไดรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)          
          ภาพกิจกรรมปี 2555 ไดรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม)          
          ภาพกิจกรรมปี 2554 ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม)          
          ภาพกิจกรรมปี 2554 ไตรมาสที่ 3 (กรกฏาคม - กันยายน)          
          ภาพกิจกรรมปี 2554 ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)          
          ภาพกิจกรรมปี 2554 ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม )          
          ภาพกิจกรรมปี 2553 ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม )          
โรงพยาบาลรามัน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7329-5023 , 0-7329-5098 โทรสาร 0-7329-5499
webmaster e-mail : raman@ramanhospital.com