ภาพกิจกรรม ปี2554
ไตรมาสที่ 3 (กรกฏาคม - กันยายน)
         

กลับหน้าหลัก

เจ้าหน้าที่ รพ.รามัน พร้อมด้วย นศพ. ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ณ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ อ.รามัน วันที่ 6 ต.ค. 2554

ประเมินทักษะและปฏิบัติทางการพยาบาล พยาบาลใหม่ ปี 2554 ณ ห้องประชุมวระพินิจ รพ.รามัน
วันที่ 04 ต.ค.54

นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา มอบรางวัลดีเด่นในหัวข้อเรื่อง
"ประสบการณ์การป่วยด้วยวัณโรคและการเกิดภาวะตับอักเสบจากการใช้ยาวัณโรค"
"การพัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ รพสต. เครือข่ายสุขภาพ อ.รามัน"
แก่ คุณนิรัชรา สาแล๊ะ และ ภก.สัญญา ยือราน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
วันที่ 30 ก.ย. 54

เจ้าหน้าที่รพ.รามัน พร้อมกับนักศึกษาแพทย์ ออกหน่วยเยี่ยมบ้าน ณ โรงงานชัยรัตน์พาราวูด อ.รามัน จ.ยะลา
วันที่ 29 ก.ย. 54


ภก.สัญญา ยือรานเข้ารับรางวัลชนะเลิศ ด้านการบริหารจัดการองค์กร เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ รพสต. เครือข่ายสุขภาพ อ.รามัน
จากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายกฤษฎา บุญราช
ณ ศาลากลางจังหวัดยะลาวันที่ 29 ก.ย. 54


ทดสอบระบบการประชุม conference ร่วมกับ สสจ.ยะลา และ รพ.ชุมชนอื่นๆ
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 28 กันยายน 2554

อบรมผู้สูงอายุในโครงการ "คืนรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุ"
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 27 กันยายน 2554

งานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2554 เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา
สุขภาพดีถ้วนหน้าด้วยสาธารณสุขไทย วันที่ 7-9 กันยายน 2554
โรงพยาบาลรามันได้รับรางวัลดีเด่นในหัวข้อเรื่อง
คุณนิรัชรา สาแล๊ะ เรื่อง ประสบการณ์การป่วยด้วยวัณโรคและการเกิดภาวะตับอักเสบจากการใช้ยาวัณโรค
คุณสัญญา ยือราน เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ รพสต. เครือข่ายสุขภาพ อ.รามัน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน ร่วมเสวนาเรื่อง "นวัตกรรมปรับเปลี่ยนความคิดงานสัมฤทธิ์ผล ประชาชนพึงพอใจ
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 23 กันยายน 2554

เภสัชกร สัญญา ยือราน เป็นตัวเเทนส่วนราชการสาธารณสุขในการคัดเลือกนำเสนอผลงาน best practice เรื่องการพัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ รพสต. เครือข่ายสุขภาพ อ.รามัน
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 23 กันยายน 2554


โรงพยาบาลรามันได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค
การคัดเลือกผลการพัฒนาการดำเนินงานที่ดีในภาคใต้
ตามโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2554


โครงการประกวดหนูน้อยนมแม่ เครือข่ายอำเภอรามัน อ.รามัน จ.ยะลา
ณ ห้องประชุมวระพินิจ รพ.รามัน วันที่ 21 กันยายน 2554

ประชุมการจัดทำข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนระดับหน่วยงาน
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 19 กันยายน 2554


โรงพยาบาลรามันร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในอำเภอรามัน จัดซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
(เผชิญเหตุการณ์ความไม่สงบ) ณ สนามกีฬาอำเภอรามัน วันที่ 15 กันยายน 2554

กลุ่มเวชปฏิบัติและชุมชน จัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจและหลอดเลือด แก่ประชาชนกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอรามัน จ.ยะลา วันที่ 15-16 กันยายน 2554

คุณนิรัชรา สาและ และผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เป็นวิทยากรประชุมผู้นำศาสนา
เพื่อจัดหาแนวทางการดูแลและลดการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน ตามโครงการมิตรภาพบำบัดชุมชน
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน จ.ยะลา วันที่ 14 กันยายน 2554

โรงพยาบาลรามัน ได้รับพระราชทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานดีเต่น ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข
ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2554 ครั้งที่ 6
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร วันที่ 7-9 กันยายน 2554

คุณธานินทร์ พันธ์ประภากิจ ประธานบริษัท ทาสของแผ่นดิน จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ
การประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2554 ครั้งที่ 6
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร วันที่ 7-9 กันยายน 2554

นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนที่ปฏิบัติราชการ
ในโรงพยาบาลชุมชนมานานกว่า 25 ปี แก่ นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผอ.รพ.รามัน
วันที่ 6 ก.ย. 54 ณ โรงเเรม Miracle Grand Convention กรุงเทพมหานคร

การประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ระหว่างวันนที่ 5-7 ก.ย.54
ณ โรงเเรม Miracle Grand Convention กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลรามัน ตัวแทนรพช.ภาคใต้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ ในการประชุม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
ณ โรงเเรม Miracle Grand Convention กรุงเทพมหานคร วันที่ 04 ก.ย. 54

ชมรมมุสลิมรพ.รามัน จัดกิจกรรม "มอบทุน เด็กกำพร้า 54" ขึ้น
ณ ห้องประชุมวระพินิจ รพ.รามัน วันที่ 25 ส.ค 54

ทีมงานการดูแลผู้ป่วยทางคลีนิก จัดค่ายเรียนรู้ "ค่ายวันสุข"ในโครงการมิตรภาพบำบัดชุมชน
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 25 ส.ค 54

ประชุมการพัฒนาคุณภาพแบบ SHA SHA โดย อ.ดวงสมร บุญผดุง
ณ ห้องประชุมวระพินิจ รพ.รามัน วันที่ 19 ส.ค. 54

คณะประเมินผลงาน โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยฯ เขตตรวจราชการที่8
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 19 ส.ค 54

เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอรามัน เป็นตัวแทนเข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2554
แก่คณะติดตามและประเมินผล เขตตรวจราชการที่ 8 ณ ห้องประชุม ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12 วันที่ 15 สิงหาคม 2554

ประชุมผู้รับผิดชอบโรคเอดส์จาก รพสต. ณ ห้อง 5ส รพ.รามัน วันที่ 5 ส.ค. 54

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 8 และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม รพ.รามัน และเครือข่าย
ณ ห้องประชุมวระพินิจ รพ.รามัน วันที่ 4 ส.ค.54

จนท.รพ.รามัน ร่วมด้วยช่วยกัน รณรงค์ 5ส mini cleaning day
บริเวณ ศาลาละหมาด วันที่ 29 ก.ค.54

ขอขอบคุณผู้รับบริการทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบริการของ รพ.รามัน ทำให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกในวันที่ 29 ก.ค.54
มีผู้รับบริการเป็นจำนวนมาก อาจมีความล่าช้าบ้าง หากไม่ได้รับความสะดวก จนท.รพ.รามัน ทุกท่าน
ต้องขออภัยไว้ ณ โอกาส นี้ด้วย

ชมรมมุสลิมจัดการบรรยายธรรมเรื่อง "วิถีปฏิบัติตนเดือนรอมฎอน" โดย อุสตาซ มัสลัน มาหามะ
ณ ห้องประชุมวระพินิจ รพ.รามัน วันที่ 28 ก.ค.54

สรพ.เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลโครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลด้วยระบบพี่เลี้ยงและกลุ่มเครือข่าย
(Quality Learning Network) โดย อ.โกศล จึงเสถียรทรัพย์ วันที่ 28 ก.ค.54

ประชุมผดุงครรภ์โบราณในเครือข่ายอำเภอรามัน
ณ คลินิกนมแม่ รพ.รามัน วันที่ 28 ก.ค.54

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด จัดบูทบริการทำประกันภัย พรบ.รถ และจำหน่ายหมวกกันน็อคมาตรฐาน
แก่ให้ ผู้มารับบริการและ จนท.รพ. ณ บริเวณ ลานน้ำตก รพ.รามัน วันที่ 27 ก.ค.54

อบรมวิชาการผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็กเครือข่ายอำเภอรามัน
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 27 ก.ค.54

รพ.รามัน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ถนนปชต 5A เข้าสู่งานประจำ
ณ ห้องประชุม สสอ.รามัน วันที่ 25-26 ก.ค.54

โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช (ลูกข่าย)
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 25 ก.ค.54

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน ได้รับเชิญเป็นพี่เลี้ยง รพ.สายใยรัก
ณ รพ.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา วันที่ 22 ก.ค.54

บริการฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ ไข้กาหลังแอ่น สำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ณ คลินิกฮัจย์ รพ.รามัน วันที่ 20 ก.ค.54

อบรม อสม. เรื่องพิษภัยของบุหรี่ และวางแผนการดำเนินการชุมชนปลอดบุหรี่
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 20 ก.ค.54

ประชุมงานควบคุมและป้องกันสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์
ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ รพ.รามัน วันที่ 20 ก.ค.54

คณะนิเทศงาน คปสอ.จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา โดย ดร.นพ.สุนทร สุริยพงค์กร
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 19 ก.ค.54

เจ้าหน้าที่ รพ.รามัน ร่วมรณรงค์ 5 ส. ประจำเดือน บริเวณหน้ามุข รพ.รามัน
วันที่13 ก.ค. 54

ประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.รามัน และเจ้าหน้าที่ รพสต.
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันท13 ก.ค. 54

ประชุมผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อ อ.รามัน ณ ห้องประชุม 5 ส รพ.รามัน
วันที่ 13 ก.ค. 54

ชมรมมุสลิม รพ.รามัน ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับเดือนรอมฎอนแห่งประเสริฐ
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ วันที่13 ก.ค. 54

ศูนย์อนามัยที่12 ยะลา ร่วมกับ สสจ.ยะลา ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานคลีนิกบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น
และเยาวชน ณ โรงพยาบาลรามัน วันที่13 ก.ค. 54

 


ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข จ.ยะลา
เข้าตรวจเยี่ยม รพ.รามัน วันที่ 12 ก.ค.54


จนท.รพ.รามัน นำส่งผู้ป่วยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ(ระเบิด) ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยัง รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่
เหตุเกิด ณ บ้านทุ่งขมิ้น ม.3 ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน เวลา 09.10 น. วันที่ 11 ก.ค.54

ทีมผู้รับผิดชอบงาน 18 แฟ้ม รพ.รามัน ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งออกข้อมูล 18 แฟ้ม
ณ รพ.กาบัง จ.ยะลา วันที่ 8 มิ.ย.54

ทีมผู้รับผิดชอบ RM และ CQI หน่วยงาน ร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม 5ส รพ.รามัน วันที่ 8 มิ.ย.54
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท เรื่องเล่า เรื่อง เพื่อหลาน โดย นายอนุวา หะยีเลาะแม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท เรื่องเล่า เรื่อง มาทำร้ายลูกฉันทำไม โดย นางสาวซาดารียะ บารู พยาบาลวิชาชีพ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท ผลงานอนามัยแม่และเด็ก เรื่อง การป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด
โดย นางสาวนลินา วารี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท ผลงานแก้ปัญหาสาธารณสุข เรื่อง ร่วมแก้ปัญหาสาธารณสุขภาคีร่วมใจ
โดย นางสาวหัสมะ มะสากา นักกายภาพบำบัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท นวัตกรรม โดย นายอิสมาแอ ฮานอ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
เรื่อง แบบจำลองอวัยวะผู้ป่วย เพื่อใช้ทดสอบเทคนิคการตั้งค่าและวิธีการเอ็กเรย์
รางวัลชนะเลิศ ประเภท นวัตกรรม เรื่อง เตียง Fowler ที่บ้านแบบไม่ธรรมดา
โดย นางรูสวานี เจ๊ะเต๊ะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท งานวิจัย โดย นางนิรัชรา สาแล๊ะ
เรื่อง ประสบการณ์การป่วยด้วยวัณโรคและการเกิดภาวะตับอักเสบจากการใช้ยาวัณโรค
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท EMS เรื่อง Walk Rally
โดย นางแวแอเสาะ มาตาเจะอาแซ นางปฐมรัก เพชรกล้า นายอนุชา สาเหล็ม นายซอลาฮูดิน สามะอาลี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท Photo Voice เรื่อง มิตรภาพบำบัด โดย นางวรรณี แวนาแว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Best Practice โดย นายสัญญา ยือราน (เภสัชกร)
เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารคลังเวชภัณฑ์หน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายสุขภาพอำเภอรามัน

คณะเจ้าหน้าที่ รพ.รามัน เข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการสาธารณสุข "มหกรรมวิชาการสาธารณสุข54"
ณ โรงแรมปาร์ควิว จ.ยะลา วันที่ 6-7 ก.ค.54

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้รับเชิญร่วมสัมภาษณ์ในรายการช่อง 5 หน้า 1
โครงการแสงแห่งความหวัง ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 กรุงเทพ วันที่ 30 มิ.ย.54
 
เชิญชมพรีเซ็นเตชั่นน่ารักๆ ยินดีต้อนรับน้องใหม่ และเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ของเรานะค่ะ
จัดทำโดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

รพ.รามัน จัดงานเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ย้ายไปปฏิบัติราชการที่อื่น พร้อมมอบของที่ระลึก
ณ ห้องประชุมวระพินิจ รพ.รามัน วันที่ 29 มิ.ย.54
รพ.รามัน จัดงานเลี้ยงรับน้องใหม่ในโครงการพยาบาล 3,000 อัตรา
ณ ห้องประชุมวระพินิจ รพ.รามัน วันที่ 29 มิ.ย.54

ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา เครือข่ายบริการสุขภาพ อ.รามัน
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 4 ก.ค 54

โครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลด้วยระบบพี่เลี้ยง QLN
ณ รพ.กาบัง ของทีมนำระบบยาและระบบบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 5 วันที่ 1 ก.ค.54

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ประชุมเตรียมโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพร่วมกับเทศบาลรามันห์
ณ ห้องประชุม 5ส รพ.รามัน วันที่ 1 ก.ค.54
 
          ภาพกิจกรรมปี 2554 ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)          
          ภาพกิจกรรมปี 2554 ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม )          
          ภาพกิจกรรมปี 2553 ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม )          
โรงพยาบาลรามัน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7329-5023 , 0-7329-5098 โทรสาร 0-7329-5499
webmaster e-mail : raman@ramanhospital.com