ภาพกิจกรรม ปี2554
ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
         

กลับหน้าหลัก


กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ประชุมเตรียมโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพร่วมกับเทศบาลรามันห์
ณ ห้องประชุม 5ส รพ.รามัน วันที่ 1 ก.ค.54

ประชุมทีมประเมินเครือข่ายบริการสาธารณสุข จ.ยะลา
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 30 มิ.ย.54

เชิญชมพรีเซ็นเตชั่นน่ารักๆ ยินดีต้อนรับน้องใหม่ และเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ของเรานะค่ะ
จัดทำโดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์


รพ.รามัน จัดงานเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ย้ายไปปฏิบัติราชการที่อื่น พร้อมมอบของที่ระลึก
ณ ห้องประชุมวระพินิจ รพ.รามัน วันที่ 29 มิ.ย.54

รพ.รามัน จัดงานเลี้ยงรับน้องใหม่ในโครงการพยาบาล 3,000 อัตรา
ณ ห้องประชุมวระพินิจ รพ.รามัน วันที่ 29 มิ.ย.54

หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ร่วมกันประชุม morning brief ประจำสัปดาห์
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 29 มิ.ย.54

ทีม SRRT อำเภอรามันร่วมนำเสนอผลงานการสอบสวนโรคระดับอำเภอ เพื่อพัฒนาผลงาน
โรงแรมกรีนเวิลด์ สงขลา วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2554

ทีมงาน IC รพ.รามัน จัดอบรมแนวทางการปฏิบัติงานเมื่อถูกเข็มตำ แก่ จนท.รพ.รามัน
โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 80 คน ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 28 มิ.ย.54

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน ได้รับเชิญเป็นวิทยากร "โครงการองค์กรมีชีวิต"
ณ ห้องประชุมบัวหลวง รพ.พัทลุง วันที่ 28 มิ.ย.54

คปสอ.รามัน ประชุมประจำเดือน
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 27 มิ.ย.54

คปสอ.รามัน ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดเชิงคุณภาพ
ณ ห้องประชุม 5ส รพ.รามัน วันที่ 27 มิ.ย.54

ประชุมเรื่องระบบยาในโรงพยาบาล
ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ รพ.รามัน วันที่ 24 มิ.ย.54

คปสอ.รามัน ร่วมกับ รพ.สต.ท่าธง ติดตามประเมินโครงการเกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย
สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส่ ณ รพ.สต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา วันที่ 24 มิ.ย.54

คณะเจ้าหน้าที่ รพ.รามัน ร่วมรับประทานอาหารงานทำบุญบ้านเจ้าหน้าที่
ณ ต.บาลอ อ.รามัน วันที่ 24 มิ.ย.54

กิจกรรมนัดตรวจตาผู้ป่วยต้อกระจกในโครงการแสงแห่งความหวัง
ณ ห้องตรวจตา รพ.รามัน วันที่ 23 มิ.ย.54

กิจกรรมคัดกรองเบาหวานขึ้นตา ในผู้ป่วย DM
ณ คลินิกเบาหวาน รพ.รามัน วันที่ 23 มิ.ย.54

ร่วมด้วยช่วยกันรณรงค์กิจกรรม 5ส ประจำสัปดาห์
บริเวณศาลาศักดิ์ยิ่งยง รพ.รามัน วันที่ 22 มิ.ย.54

ประชุมเจ้าหน้าท ี่ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอเรื่องเล่า เพื่อเตรียมความพร้อม
ณ ห้องประชุม 5ส วันที่ 20 มิ.ย.54

ประชุมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงาน IC,HR และงานจัดการเครื่องมือ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาลด้วยระบบพี่เลี้ยง (Quality Learning Network : QLN)
ณ ห้องประชุมเล็ก, ศูนย์คุณภาพ, 5ส รพ.รามัน วันที่ 17 มิ.ย.54

ประชุมคณะกรรมการ QRT อำเภอรามัน
ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสารเครือข่าย รพ.รามัน วันที่ 17 มิ.ย.54

การประชุมเตรียมพร้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข อ.รามัน
ณ ห้องประชุม 5ส วันที่ 16 มิ.ย.54พิธีเปิดโครงการ"รณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา"
ณ ห้องประชุมวระพินิจ รพ.รามัน วันที่ 16 มิ.ย.54

นายแพทย์สุเมธ เศษฐะพานิช ตรวจตาผู้ป่วยหลังจากการผ่าตัดต้อกระจกในโครงการแสงแห่งความหวัง
ณ หอผู้ป่วยตา รพ.รามัน วันที่ 15 มิ.ย.54

นศ.แพทย์พร้อมด้วย จนท.รพ.รามัน ออกหน่วยเยี่ยมบ้านผู้ป่วย
ณ ม.2 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา วันที่ 15 มิ.ย.54

นายบุญไทย กาฬศิริ นายอำเภอรามัน เข้าร่วมผ่าตัดต่อกระจกในโครงการ
ณ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 14 มิ.ย.54

วันที่สองของโครงการผ่าตัดต้อกระจก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงพยาบาลรามัน
วันที่ 14 มิ.ย 54

สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 12 ประเมิน อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
วันที่ 13 มิ.ย. 54 ณ ห้องประชุม 5 ส. รพ.รามั

พิธีเปิด "โครงการ ผ่าตัดต้อกระจก 3 จังหวัดชายแดนใต้" ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน
วันที่ 13 มิ.ย. 54

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามันกำลังติดตั้งป้ายไวนิล "โครงการผ่าตัดต้อกระจก สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 10 มิ.ย. 54

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน ติดตามคนไข้ที่จะผ่าตัดต่อกระจก ระหว่างวันที่13-15 นี้ ณ หมู่บ้านกายูบอเกาะ
วันที่ 10 มิ.ย. 54


โรงพยาบาลรามันจัดโครงการ สาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน Green&Clean Hospital
วันที่ 9 มิ.ย. 54


นักศึกษาแพทย์ออกเยี่ยมติดตามผู้ป่วย ณ ม.2 ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา
วันที่ 8 มิ.ย.54

สรุปผลการตรวจประเมินความปลอดภัยในโรงพยาบาล จากทีมศูนย์วิศวกรรม จ.สงขลา
ณ ห้องประชุม 5ส วันที่ 8 มิ.ย.54

ร่วมด้วยช่วยกันรณรงค์กิจกรรม 5ส ประจำสัปดาห์
ณ บริเวณ หน้าศาลาละหมาด รพ.รามัน วันที่ 8 มิ.ย. 54

โรงพยาบาลรามัน จัดติวเข้มน้องพยาบาล 3000 อัตรา เพื่อใช้ในการสอบสภาการพยาบาล
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 8 มิ.ย. 54

คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิศวะกรรม จ.สงขลา ตรวจประเมินระบบความปลอดภัย
ในโรงพยาบาลรามัน วันที่ 7 มิ.ย.54

นายวิทยา พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้ความสนใจและเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการจาก รพ.รามัน
ณ บริเวณลานหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพยะลา วันที่ 6 มิ.ย.54

รพ.รามัน ได้รับเชิญจากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ณ โครงการสาธารณสุขรวมใจ
รณรงค์ลดโลกร้อน (Green&Clean Hospital) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพยะลา วันที่ 6 มิ.ย.54


ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และคณะจากสถาบันพระปกเกล้า เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลรามัน
วันที่ 3 มิ.ย.54

ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.รามัน จัดอบรมเรื่อง"รางจืด สุมนไพรล้างพิษ พิชิตโรค+ไอโอดีน"
แก่ จนท.รพ.สต.อำเภอรามัน ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 2 มิ.ย.54

ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.รามัน จัดเลี้ยงส่งน้องนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วันที่ 2 มิ.ย.54

หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ร่วมกันประชุม morning brief ประจำสัปดาห์
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 1 มิ.ย.54

นักศึกษาแพทย์,นักกายภาพบำบัด รพ.รามัน ออกเยี่ยมบ้าน พร้อมกันนี้ได้มอบ walker ให้กับคนไข้รายนี้ด้วย
ณ ม.2 ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา วันที่ 1 มิ.ย.54


ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานสุขศึกษา จากโรงพยาบาลทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 1 มิ.ย.54

โรงพยาบาลรามันร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ 31 พ.ค.54

ห้องสูติกรรมจัดประชุมทบทวนเหตุการณ์คลอดบนเตียง และพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สูติกรรม
ณ ห้อง 5ส วันที่ 31 พ.ค.54

กลุ่มงานพยาบาลจัดประชุมทบทวนตัวชี้วัด Asthma
ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ วันที่ 31 พ.ค.54

ท่านผู้อำนวยการ รพ.รามัน รับรางวัล HEALTH PROMOTING HOSPITAL
ณ โรงแรม Miracle Grand กรุงเทพมหานคร วันที่ 23 พ.ค.54

คณะผู้บริหาร รพ.รามัน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการผ่าตัดต้อกระจก
ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ วันที่ 30 พ.ค.54

กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนได้จัดเลี้ยงส่ง นายสะอารี แวนาแว พยาบาลวิชาชีพ
ณ บัานปัตยะบุตร วันที่ 28 พ.ค.54

SRM การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ระดับอำเภอ สสจ. สสอ. กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอรามัน วันที่ 26 พ.ค.54

เจ้าหน้าที่ รพ.รามัน และ นศพ. ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย
ณ ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา วันที่ 25 พ.ค.54

คปสอ รามันร่วมกับ รพ.สต.ท่าธง จัดกิจกรรมตามโครงการเกษตรกรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย
สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส ณ รพ.สต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา วันที่ 25 พ.ค.54

อบรมโปรแกรมการใช้งานโปรแกรม HosXP ทั้งระบบโรงพยาบาล โดยวิทยากรจากบริษัท BMS
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 23-27 พ.ค.54

ประชุม CQI ทบทวน แม่และเด็ก ANC 12 สัปดาห์และภาวะซีดในหญิงครรภ์ เครือข่ายอำเภอรามัน
ณ ห้องประชุม 5ส รพ.รามัน วันที่ 20 พ.ค.54

ประชุม CQI ทบทวนปัญหา EPI งานวัคซีนเด็ก 0-5 ปี เครื่อข่ายอำเภอรามัน
ณ ห้องประชุม 5ส รพ.รามัน วันที่ 20 พ.ค.54

ประชุมผู้รับผิดชอบ RM ของหน่วยงานต่างๆ
ณ ศูนย์คุณภาพ รพ.รามัน วันที่ 20 พ.ค.54

เลี้ยงส่งและร่วมแสดงความยินดีกับคุณมะมุสตะ ปะแตบือแน เนื่องในโอกาสเดินทางไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 19 พ.ค.54

ประชุมหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานวาระ Morning brieft ประจำสัปดาห์
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน ว้นที่ 19 พ.ค.54

Conference นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
ณ ห้องประชุม 5ส รพ.รามัน วันที่ 19 พ.ค.54

คณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริบทการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขสำหรับแพทย์
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 27 เม.ย.54

งานซักฟอก ประชุมแนวทางการทำความสะอาด ณ ห้องประชุม 5 ส รพ.รามัน วันที่ 26 เม.ย.54

กลุ่มการพยาบาล จัดงานเลี้ยงส่งแพทย์ ณ ห้องประชุมวระพินิจ รพ.รามัน วันที่ 26 เม.ย.54

ประชุม คปสอ อ.รามัน ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 26 เม.ย.5

คณะกรรมการอิสลาม จ.ยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.ยะลา
ประเมินมาตรฐานฮาลาล ณ รพ.รามัน วันที่ 25 เม.ย.54

เจ้าหน้าที่ รพ.รามัน ร่วมกับ รพ.สต. ประชุมเตรียมความพร้อม เรื่องการตวจสุขภาพผู้นำศาสนา อ.รามัน
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 25 เม.ย.54

ฯพณฯ ท่านองคมนตรี (พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์)เป็นประธานเปิดงานโครงการ"มัสยิดศูนย์ส่องทาง สู่ชีวิตใหม่"
(ปูชัด เกอฮีดูปปัน บารู) รุ่นที่ 1 ณ มัสยิดบาโงยตา ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา วันที่ 21 เม.ย 54

ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.รามัน เข้าร่วมพิธีเปิด โครการ "มัสยิดศูนย์ส่องทาง สู่ชีวิตใหม่"
(ปูชัด เกอฮีดูปปัน บารู)รุ่นที่ 1 ณ มัสยิดบาโงยตา ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา วันที่ 21 เม.ย.54

อบรมฟื้นฟูผดุครรภ์โบราณ ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 21 เม.ย.54

หน่วย EMS รพ.รามัน ออกหน่วย 7 วันอันตราย วันสงกรานต์ และมอบของที่ระลึก แก่ สภ.รามัน
ณ สภ.รามัน อ.รามัน จ.ยะลา วันที่ 12 เม.ย 54

จนท.รพ.รามัน(ชมรมพระพุทธศาสนา)ให้ความรู้ และถวายภัตตาหารเพล แด่ สามเณร
ณ วัดสุนทรประชาราม อ.รามัน วันที่ 12 เม.ย.54

กลุ่มงานเภสัชกรรม ประชุมเรื่อง งานบริหารคลังเวชภัณฑ์ และระบบลูกโซ่ความเย็น รพ.สต
ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 11 เม.ย.54

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ งานพัฒนาคุณภาพ รพ.รามัน ณ ห้องประชุมวระพินิจ รพ.รามัน วันที่ 7-8 เม.ย.54

รพ.รามัน ร่วมแสดงความยินดีในงานมงคลสมรสสมาชิกสายใยรักแห่งครอบครัว
ณ หมู่3 บ้านพงจือนือเร๊ะ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา วันที่ 4 เม.ย.54

โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.รามัน ปี 2554
ณ ห้องประชุมวระพินิจ รพ.รามัน วันที่ 4 เม.ย.54

ปฐมนิเทศพยาบาลจบใหม่ ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 4 เม.ย.54

คุณรุ่งทิพย์ ฉัตรสุวรรณ เข้ารับเกียรติบัตร ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จ.ยะลา ประจำปี2554
ในงาน วันข้าราชการพลเรือน จ.ยะลา ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชน จ.ยะลา

ประชุมทันตสาธารณสุข เครือข่าย อำเภอรามัน จ.ยะลา ณ ห้องประชุมเล็ก รพ.รามัน วันที่ 1 เม.ย.54
          ภาพกิจกรรมปี 2554 ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม )          
          ภาพกิจกรรมปี 2553 ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม )          
โรงพยาบาลรามัน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7329-5023 , 0-7329-5098 โทรสาร 0-7329-5499
webmaster e-mail : raman@ramanhospital.com