เช้ามารีบสะสาง ให้สะดวกและสดใส   สะอาดตาพาสุขใจ สร้างนิสัยร่วมใจกัน   ยิ้มแย้มเพราะชื่นบาน สุขสำราญงานที่ทำ   สุขลักษณะใจพานำ สุขเหลือล้ำทำด้วยใจ
หน้าหลัก
นโยบาย
คณะกรรมการ 5 ส
ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง 5 ส
พื้นที่ร่วม
พื้นที่รณรงค์
ภาพโรงพยาบาล
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 

    
 
 
 
 
 

 

เจ้าหน้าที่ ร่วมทำ 5 ส พื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 13 ธันวาคม 2558
เจ้าหน้าที่ ร่วมทำ 5 ส พื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 12 ธันวาคม 2558
เจ้าหน้าที่ ร่วมทำ 5 ส พื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 8 ธันวาคม 2558
เจ้าหน้าที่ ร่วมทำ 5 ส พื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
เจ้าหน้าที่ ร่วมทำ 5 ส พื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
รณรงค์กิจกรรม 5 ส บริเวณเชื่อมตึกผู้ป่วย วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
เจ้าหน้าที่ ร่วมทำ 5 ส พื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
เจ้าหน้าที่ ร่วมทำ 5 ส พื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558
งาน 5 ส สัมพันธ์ ณ ห้องประชุมวระพินิจ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
ทีมจิตอาสา ร่วมทำ 5 ส ตึกผู้ป่วยในหญิง วันที่ 30 ตุลาคม 2558
เจ้าหน้าที่ ร่วมทำ 5 ส บริเวณรับผิดชอบ วันที่ 25 ตุลาคม 2558
เจ้าหน้าที่ ร่วมทำ 5 ส บริเวณแฟลต 2 วันที่ 11 ตุลาคม 2558
พนักงานขับรถ ร่วมทำ 5 ส รถตู้บริการเจ้าหน้าที่ วันที่ 13 กันยายน 2558
เจ้าหน้าที่หน่วยงานศูนย์คุณภาพ ร่วมทำ 5 ส วันที่ 29 สิงหาคม 2558
เจ้าหน้าที่ ร่วมทำ 5 ส ณ ห้อง OR วันที่ 14 สิงหาคม 2558
เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้ป่วยในชาย ร่วมทำ 5 ส ณ ห้องตึกผู้ป่วยในชาย วันที่ 9 สิงหาคม 2558
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน ร่วมทำ 5 ส ณ ห้องเวชระเบียน วันที่ 9 สิงหาคม 2558
เจ้าหน้าที่ X-rey ร่วมทำ 5 ส ณ ห้อง X-rey วันที่ 5 สิงหาคม 2558
เจ้าหน้าที่ ER ร่วมทำ 5 ส ณ ห้อง ER วันที่ 28 กรกฏาคม 2558
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ทำ 5 ส ตู้เอกสาร วันที่ 23 กรกฏาคม 2558
ประชุมคณะกรรมการ 5 ส ณห้องประชุม 5 ส วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน ร่วมทำ 5 ส พื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน ร่วมทำ 5 ส พื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน ร่วมทำ 5 ส พื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน ร่วมทำ 5 ส

ณ ทางเข้าโรงพยาบาล วันที่ 17 มิถุนายน 2558

รณรงค์กิจกรรม 5 ส ประจำเดือนพฤษภาคม

ณ ลานศาลาละหมาด โรงพยาบาลรามัน วันที่ 27 พฤษภาคม 2558

เจ้าหน้าที่ ร่วมทำ 5 ส ณ หน้าตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน วันที่ 17 พฤษภาคม 2558

เจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์กิจกรรม 5 ส ณ บริเวณหน้าศาลาละหมาด วันที่ 22 เมษายน 2558

 

 

 เจ้าหน้า รพ.รามันร่วมทำกิจกรรม 5ส ณ สถานที่หน้ามุก 25 ก.ย.2556


กิจกรรม 5 ส เชื่อมตึกอำนวยการ 28 ก.ย.2556


กิจกรรม 5 ส ต้อนรับรอมฎอล 8 ส.ค.2556

ร่วมด้วยช่วยกัน รณรงค์กิจกรรม 5ส ประจำเดือนมิถุนายน 2556
ณ บริเวณทางเชื่อมทางลาดตึกอำนวยการ รพ.รามัน วันที่ 25 มิ.ย. 56

ร่วมด้วยช่วยกัน รณรงค์กิจกรรม 5ส ประจำเดือนมีนาคม 56
ณ บริเวณทางเชื่อมหน้าศาลาละหมาด รพ.รามัน วันที่ 20 มี.ค. 56

ร่วมด้วยช่วยกัน รณรงค์กิจกรรม 5ส ประจำเดือน พฤศจิกายน 55
ณ บริเวณศาลาละหมาด รพ.รามัน วันที่ 21 พ.ย.55

เจ้าหน้าที่ รพ.รามัน ร่วมด้วยช่วยกันรณรงค์ 5ส พิเศษ ต้อนรับเดือน รอมฎอน
ณ บริเวณศาลาละหมาด รพ.รามัน วันที่ 18 ก.ค.55

คณะกรรมการ 5 ส. ประชุม จนท.ที่รับผิดชอบพื้นที่ร่วม 5 ส
ณ ห้องประชุมวระพินิจ รพ.รามัน วันที่ 13 ก.ค. 55

ร่วมด้วยช่วยกัน รณรงค์ 5ส ประจำเดือน พฤษภาคม 55
ณ บริเวณทางเชื่อมหน้าห้องชันสูตร รพ.รามัน วันที่ 16 พ.ค. 55

ร่วมด้วยช่วยกันรณรงค์ 5ส ประจำเดือนเมษายน
ณ บริเวณศาลาละหมาด รพ.รามัน วันที่25 เม.ย. 55

ร่วมด้วยช่วยกันรณรงค์พื้นที่ร่วม 5ส พิเศษ
ณ บริเวณหน้ามุก รพ.รามัน วันที่ 22 ก.พ. 55

ร่วมด้วยช่วยกันรณรงค์ 5ส ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ณ บริเวณทางเชื่อมทางลาด รพ.รามัน วันที่ 15 ก.พ. 55


เจ้าหน้าที่ รพ.รามัน ร่วมกันรณรงค์ mini cleaning บริเวณหน้าศาลาละหมาด
วันที่ 29 ก.ค.54

เจ้าหน้าที่ รพ.รามัน ร่วมรณรงค์ 5 ส. ประจำเดือน บริเวณหน้ามุข รพ.รามัน
วันที่13 ก.ค. 54
ร่วมด้วยช่วยกันรณรงค์ 5 ส บริเวณศาลาศักดิ์ยิ่งยง วันที่ 22 มิ.ย.54
จิตอาสาชาว รพ.รามัน ร่วมกันรณรงค์ 5 ส จำนวน 18 จุด วันที่ 18 ก.พ.54
กิจกรรม 5 ส บริเวณทางเชื่อมตึกผู้ป่วย รพ.รามัน วันที่ 9 ก.พ.54
กิจกรรม 5 ส บริเวณศาลาละหมาด รพ.รามัน วันที่ 2 ก.พ.54
กิจกรรม 5 ส บริเวณหน้ามุก รพ.รามัน วันที่ 12 ม.ค.53เจ้าหน้าที่ รพ.รามัน ร่วมใจ Big Cleaning Day 5 ธันวามหาราช
ณ.รพ.รามัน วันที่ 5 ธ.ค.53
กิจกรรม 5 ส บริเวณชั้น2 ตึกอำนวยการ รพ.รามัน วันที่ 24 พ.ย.53
กิจกรรม 5 ส บริเวณ ward ญ รพ.รามัน วันที่ 22 ก.ย.53


กิจกรรม 5 ส บริเวณหน้าตึกอำนวยการ รพ.รามัน วันที่ 28 ก.ค.53


กิจกรรม 5 ส บริเวณหน้าตึกอำนวยการ รพ.รามัน วันที่ 28 ก.ค.53