เช้ามารีบสะสาง ให้สะดวกและสดใส   สะอาดตาพาสุขใจ สร้างนิสัยร่วมใจกัน   ยิ้มแย้มเพราะชื่นบาน สุขสำราญงานที่ทำ   สุขลักษณะใจพานำ สุขเหลือล้ำทำด้วยใจ
หน้าหลัก
นโยบาย
คณะกรรมการ 5 ส
ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง 5 ส
พื้นที่ร่วม
พื้นที่รณรงค์
ภาพโรงพยาบาล
ประมวลภาพกิจกรรม
 

    
 
 
 
 

โรงพยาบาลรามัน รับการประเมินการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส และมาตรการ 3 เก็บ

วันที่ 19 เมษานยน 2559

คณะกรรมการ 5 ส และ ENV เดิน round ตรวจความเรียบร้อย
ก่อนรับการประเมิน วันที่ 18 เมษายน 2559
5 ส พื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 17 เมษายน 2559
5 ส พื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 11 เมษายน 2559
5 ส พื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 9 เมษายน 2559
5 ส พื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 7 เมษายน 2559
5 ส พื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 4 เมษายน 2559
5 ส พื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 1 เมษายน 2559
เจ้าหน้าที่ ร่วมทำ 5 ส พื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 31 มีนาคม 2559
เจ้าหน้าที่ ร่วมทำ 5 ส พื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 25 มีนาคม 2559
เจ้าหน้าที่ ร่วมทำ 5 ส พื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 23 มีนาคม 2559
เจ้าหน้าที่ ร่วมทำ 5 ส พื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 18 มีนาคม 2559
เจ้าหน้าที่ ร่วมทำ 5 ส พื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 14 มีนาคม 2559
เจ้าหน้าที่ ร่วมทำ 5 ส พื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 13 มีนาคม 2559
เจ้าหน้าที่ ร่วมทำ 5 ส พื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 10 มีนาคม 2559
เจ้าหน้าที่ ร่วมทำ 5 ส พื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 8 มีนาคม 2559
เจ้าหน้าที่ ร่วมทำ 5 ส พื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
เจ้าหน้าที่ ร่วมทำ 5 ส พื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
รณรงค์กิจกรรม 5 ส บริเวณเชื่อมตึกผู้ป่วย วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
เจ้าหน้าที่ ร่วมทำ 5 ส พื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 10 กุมภาพันธ 2559
เจ้าหน้าที่ ร่วมทำ 5 ส พื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
งาน 5 ส สัมพันธ์ ณ ห้องประชุมวระพินิจ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ทีมจิตอาสา ร่วมทำ 5 ส ตึกผู้ป่วยในหญิง วันที่ 30 มกราคม 2559
เจ้าหน้าที่ ร่วมทำ 5 ส บริเวณรับผิดชอบ วันที่ 25 มกราคม 2559