เช้ามารีบสะสาง ให้สะดวกและสดใส   สะอาดตาพาสุขใจ สร้างนิสัยร่วมใจกัน   ยิ้มแย้มเพราะชื่นบาน สุขสำราญงานที่ทำ   สุขลักษณะใจพานำ สุขเหลือล้ำทำด้วยใจ
หน้าหลัก
นโยบาย
คณะกรรมการ 5 ส
ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง 5 ส
พื้นที่ร่วม
พื้นที่รณรงค์
ภาพโรงพยาบาล
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 

    
 
 
 
 
 

 

 

 

 เจ้าหน้า รพ.รามันร่วมทำกิจกรรม 5ส ณ สถานที่หน้ามุก 25 ก.ย.2556


กิจกรรม 5 ส เชื่อมตึกอำนวยการ 28 ก.ย.2556


กิจกรรม 5 ส ต้อนรับรอมฎอล 8 ส.ค.2556

ร่วมด้วยช่วยกัน รณรงค์กิจกรรม 5ส ประจำเดือนมิถุนายน 2556
ณ บริเวณทางเชื่อมทางลาดตึกอำนวยการ รพ.รามัน วันที่ 25 มิ.ย. 56

ร่วมด้วยช่วยกัน รณรงค์กิจกรรม 5ส ประจำเดือนมีนาคม 56
ณ บริเวณทางเชื่อมหน้าศาลาละหมาด รพ.รามัน วันที่ 20 มี.ค. 56

ร่วมด้วยช่วยกัน รณรงค์กิจกรรม 5ส ประจำเดือน พฤศจิกายน 55
ณ บริเวณศาลาละหมาด รพ.รามัน วันที่ 21 พ.ย.55

เจ้าหน้าที่ รพ.รามัน ร่วมด้วยช่วยกันรณรงค์ 5ส พิเศษ ต้อนรับเดือน รอมฎอน
ณ บริเวณศาลาละหมาด รพ.รามัน วันที่ 18 ก.ค.55

คณะกรรมการ 5 ส. ประชุม จนท.ที่รับผิดชอบพื้นที่ร่วม 5 ส
ณ ห้องประชุมวระพินิจ รพ.รามัน วันที่ 13 ก.ค. 55

ร่วมด้วยช่วยกัน รณรงค์ 5ส ประจำเดือน พฤษภาคม 55
ณ บริเวณทางเชื่อมหน้าห้องชันสูตร รพ.รามัน วันที่ 16 พ.ค. 55

ร่วมด้วยช่วยกันรณรงค์ 5ส ประจำเดือนเมษายน
ณ บริเวณศาลาละหมาด รพ.รามัน วันที่25 เม.ย. 55

ร่วมด้วยช่วยกันรณรงค์พื้นที่ร่วม 5ส พิเศษ
ณ บริเวณหน้ามุก รพ.รามัน วันที่ 22 ก.พ. 55

ร่วมด้วยช่วยกันรณรงค์ 5ส ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ณ บริเวณทางเชื่อมทางลาด รพ.รามัน วันที่ 15 ก.พ. 55


เจ้าหน้าที่ รพ.รามัน ร่วมกันรณรงค์ mini cleaning บริเวณหน้าศาลาละหมาด
วันที่ 29 ก.ค.54

เจ้าหน้าที่ รพ.รามัน ร่วมรณรงค์ 5 ส. ประจำเดือน บริเวณหน้ามุข รพ.รามัน
วันที่13 ก.ค. 54
ร่วมด้วยช่วยกันรณรงค์ 5 ส บริเวณศาลาศักดิ์ยิ่งยง วันที่ 22 มิ.ย.54
จิตอาสาชาว รพ.รามัน ร่วมกันรณรงค์ 5 ส จำนวน 18 จุด วันที่ 18 ก.พ.54
กิจกรรม 5 ส บริเวณทางเชื่อมตึกผู้ป่วย รพ.รามัน วันที่ 9 ก.พ.54
กิจกรรม 5 ส บริเวณศาลาละหมาด รพ.รามัน วันที่ 2 ก.พ.54
กิจกรรม 5 ส บริเวณหน้ามุก รพ.รามัน วันที่ 12 ม.ค.53เจ้าหน้าที่ รพ.รามัน ร่วมใจ Big Cleaning Day 5 ธันวามหาราช
ณ.รพ.รามัน วันที่ 5 ธ.ค.53
กิจกรรม 5 ส บริเวณชั้น2 ตึกอำนวยการ รพ.รามัน วันที่ 24 พ.ย.53
กิจกรรม 5 ส บริเวณ ward ญ รพ.รามัน วันที่ 22 ก.ย.53


กิจกรรม 5 ส บริเวณหน้าตึกอำนวยการ รพ.รามัน วันที่ 28 ก.ค.53


กิจกรรม 5 ส บริเวณหน้าตึกอำนวยการ รพ.รามัน วันที่ 28 ก.ค.53